Bērna adopcija

    BĒRNA ADOPCIJA Adopcijas uzdevums ir radīt bez vecāku gādības palikušajiem bērniem apstākļus audzināšanai ģimenē, nodrošinot stabilu un harmonisku dzīves vidi. Adoptētājam jābūt vismaz 25 gadus vecam un vismaz...

Laulības šķiršana

  Laulības šķiršana Atbilstoši Civillikuma regulējumam laulību, ja tā ir izirusi, var šķirt notārs vai tiesa.  Laulības šķiršana pie notāra Zvērināts notārs šķir laulību, ja laulātie par to ir vienojušies...
1 2 3