Tiesvedība

Veicam pārstāvību civilprocesos tiesās un šķīrējtiesās. Pārstāvam klientu dažāda veida strīdos – gan pirmstiesas procesā, gan visās tiesu instancēs (pirmā instance, apelācija, kasācija).
 
Izlīguma sarunu vešanu, vienošanās projektu sastādīšanu, prasības pieteikumu, apelācijas un kasācijas sūdzību, iesniegumu un lūgumu sastādīšanu, procesuālo dokumentu iesniegšanu, lai aizstāvētu klientu intereses gan parastās piekritības tiesā, gan šķīrējtiesā un tiesas nolēmumu izpildes stadijā.
 
Mūsu pieredze tiesās izskatāmajās civillietās aptver visplašāko civiltiesību un komerctiesību jautājumu loku, tajā skaitā:
 
 
 


Piesakies un mēs pārstāvēsim Jūs tiesā! - Tiesvedība

Jūsu vārds, uzvārds:

Tālruņa numurs:

Jūsu e-pasts:

Īss problēmas apraksts:

Vēlamais konsultācijas datums: