Nekustamais Īpašums

Viena no mūsu specializācijas jomām ir darījumi ar nekustamajiem īpašumiem, kuru ietvaros mēs sniedzam palīdzību nepieciešamo līgumu sagatavošanā (pirkuma – pārdevuma, nomas/īres, apsaimniekošanas u.c.), īpašuma tiesību maiņu reģistrēšanu zemesgrāmatā, konsultāciju sniegšana, risinām sarežģītas nekustamā īpašuma lietas. 

Juridiskā palīdzība ietver:

  • juridisko dokumentu sagatavošanu;
  • nekustamā īpašuma pārdošanu un iegādi – nekustamā īpašuma piemeklēšana, izpēte, juridisko risku izvērtējums, attiecīgo dokumentu sagatavošana, darījuma vešana līdz nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā;
  • nomas tiesību jautājumus;
  • nodrošinājumu (hipotēkas, garantijas);
  • apsaimniekošanas jautājumus;
  • sarežģītu nekustamo īpašumu jautājumu risināšana – nekustamā īpašuma strīdi, apgrūtinājumi, ķīlas, kopīpašuma problemātika u.c.


Atrisināsim sarežģītākus darījumus nekustamo īpašumu jomā, piesakies - Nekustamais Īpašums

Jūsu vārds, uzvārds:

Tālruņa numurs:

Jūsu e-pasts:

Īss problēmas apraksts:

Vēlamais konsultācijas datums: