Mantojuma Tiesības

Sniedzam konsultācijas dažādos mantojuma tiesību jautājumos. Šobrīd gadījumos, kad par mantojumu un tā sadali strīdu nepastāv, mantojuma lietas kārto notāri. Mantojuma lietās griezties tiesās ir nepieciešams vienīgi gadījumos, kad par mantojumu vai tā sadali pastāv strīds.


Radies strīds? Piesakies - Mantojuma Tiesības

Jūsu vārds, uzvārds:

Tālruņa numurs:

Jūsu e-pasts:

Īss problēmas apraksts:

Vēlamais konsultācijas datums: