Ģimenes Tiesības

Ģimene ir sabiedrības un valsts pamats, tādēļ vienmēr iestājamies par ģimeni. Mēs nodrošinām pienācīgu mediāciju, kā arī veicinām cieņpilnu laulāto savstarpējo komunikāciju līdz laulības šķiršanai, neskatoties uz iekšējām konflikta situācijām.

Nepieciešamības gadījumā veicam arī klientu pārstāvību tiesu procesos. Sniedzam juridisko palīdzību dažādos ģimenes tiesību jautājumos, tajā skaitā:

  • laulāto mantiskās attiecības;
  • laulības līgumu sastādīšana un reģistrācija;
  • adopcija;
  • paternitātes noteikšana;
  • laulības šķiršana;
  • saskarsmes tiesības;
  • uzturlīdzekļi;
  • kopmantas sadale.


Atrisināsim visus ģimenes tiesību juridiskos jautājumus, piesakies - Ģimenes Tiesības

Jūsu vārds, uzvārds:

Tālruņa numurs:

Jūsu e-pasts:

Īss problēmas apraksts:

Vēlamais konsultācijas datums: