Darba Tiesības

Piedāvājam praktiskus un individuāli izstrādātus risinājumus darba tiesisko attiecību ietvaros. Birojam ir liela pieredze darba līgumu un dažādu darba devēju iekšējo tiesību aktu sagatavošanā (piem., darba kārtības noteikumu, organizatorisko struktūru noteikumu, konfidencialitātes noteikumu izstrādē).

Sniedzam juridisko palīdzību dažādu darba strīdu risināšanā, kā arī jautājumos, kas saistīti ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu un atjaunošanu darbā, t.sk., regulāri pārstāvam puses pirmstiesas un tiesu procesos, kas saistīti ar nodarbinātības tiesiskajām attiecībām.

Juridiskā palīdzība ietver:


Piesakies, mēs palīdzēsim - Darba Tiesības

Jūsu vārds, uzvārds:

Tālruņa numurs:

Jūsu e-pasts:

Īss problēmas apraksts:

Vēlamais konsultācijas datums: