Uzturēšanās atļaujas saņemšana Latvijā

Uzturēšanās atļauja ir dokuments, kas ļauj ārvalstniekam uzturēties Latvijas Republikā (turpmāk – Latvijā) noteiktu laiku ar termiņuzturēšanās atļauju vai pastavīgi ar pastavīgās uzurēšanās atļauju. Atļauja nepieciešama, ja persona vēlas uzturēties Latvijā ilgāk par 90 dienām pusgada laikā. Pēc 5 nepārtraukti pavadītiem gadiem Latvijā ārvalstnieks var pieteikties pastāvīgās uzturēšanās atļaujai, ja viņš to vēlas, vai atjaunot termiņuzturēšanās atļauju. Uzturēšanās atļaujas iegūšana Latvijā ir noderīga, jo tā ļauj uzturēties arī citās Šengenas zonas valstīs. LM Law Office piedāvā apskatīt trīs populārākos uzturēšanās atļauju iegūšanas veidus.

  1. Termiņuzturēšanās atļauja uz 5 gadiem iegādājoties nekustamo īpašumu Latvijā.

1.1.     Nosacījumi:

–          jāiegādājas 1 īpašums kādā no Latvijas lielākajām pilsētām, vai ne vairāk kā 2 īpašumi mazpilsētā/reģionos;

–          tikai apbūvēti objekti, kā arī tajos nedrīkst ietilpt lauksaimniecības zeme vai mežs;

–          īpašums jāiegādājas no Latvijas pilsoņa, Eiropas Savienības pilsoņa vai personas, kurai jau ir uzturēšanās atļauja;

–          darījums jāveic bezskaidras naudas formā;

–          personai nedrīkst būt nekustamā īpašuma nodokļa parādu.

1.2.     Izmaksas:

–          darījuma summa – vismaz 250 000 eiro, īpašuma kadastrālā vērtība – vismaz 80 000 eiro (ja vairāki īpašumi, tad kopējā summa 250 000 eiro un 80 000 eiro);

–          iemaksa valsts kasē – 5 procenti no īpašuma vērtības;

–          valsts nodeva 142,29 eiro apmērā, par dokumentu izskatīšanu 30 dienu laikā.

  1. Termiņuzturēšanās atļauja uz 5 gadiem investējot kapitālsabiedrībā:

2.1.     Dibinot jaunu kapitālsabiedrību:

2.1.1.  Nosacījumi:

–          jādibina jauna kapitālsabiedrība.

2.1.2.  Izmaksas:

–          valsts nodevas par kapitālsabiedrības reģistrēšanu;

–          10 000 eiro valsts budžetā;

–          vismaz 50 000 eiro jāiegulda, ja sabiedrībā vismaz 50 darbinieki un gada apgrozījums līdz 10 miljoniem eiro;

–          vismaz 100 000 eiro jāiegulda, ja sabiedrībā vairāk kā 50 darbinieki un gada apgrozījums virs 10 miljoniem eiro;

–          valsts nodeva 142,29 eiro apmērā, par dokumentu izskatīšanu 30 dienu laikā.

 

2.2.     Ieguldot jau reģistrētā kapitālsabiedrībā:

2.2.1.  Nosacījumi:

–          jāiegulda jau esošā kapitālsabiedrībā.

2.2.2.  Izmaksas:

–          vismaz 50 000 eiro, ja sabiedrībā vismaz 50 darbinieki un gada apgrozījums līdz 10 miljoniem eiro;

–          vismaz 100 000 eiro, ja sabiedrībā vairāk kā 50 darbinieki un gada apgrozījums virs 10 miljoniem eiro;

–          valsts nodeva 142,29 eiro apmērā, par dokumentu izskatīšanu 30 dienu laikā.

  1. Termiņuzturēšanās atļauja uz darbības laiku, bet ne ilgāk kā uz 5 gadiem, noslēdzot darba līgumu ar Latvijā reģistrētu darba devēju.

3.1.     Nosacījumi:

–          darbiniekam un darba devējam jāparaksta darba līgums;

–          darba devējam uz līguma pamata jāpiesaka izsaukums Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

3.2.     Izmaksas:

–          valsts nodeva 7,11 eiro par izsaukumu;

–          99,60 eiro par dokumentu izskatīšanu 30 dienu laikā.

Juridiskais birojs LM Law Office norāda, ka visos gadījumos nepieciešams iesniegt precīzu dokumentāciju (noteikta parauga anketu atļaujas pieprasīšanai, personas fotogrāfiju, dokumentus par iztiku un dzīvesvietu, apliecinājumu par bezskaidras naudas darījumu, apliecinājumu, ka nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu, atzinumu par īpašuma tirgus vērtību, izziņu par sodāmību no mītnes zemes), ko palīdzēt izdarīt var jurists. Dokumenti jāiesniedz vai nu pēc personas dzīvesvietas  diplomātiskajā/konsulārajā pārstāvniecībā ārzemēs, vai arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, ja ārvalstnieks atrodas  teritorijā. To var izdarīt gan pats, ja ir iebraukšanai derīga vīza/persona ir tādas valsts pilsonis, kurām vīza nav nepieciešama, vai arī pilnvarots personas pārstāvis vai izsaukuma pieteicējs (piemēram, darba devējs).

Juridiskais birojs LM LAW OFFICE nodrošina juridisko palīdzību uzturēšanās atļaujas saņemšanai Latvijā. Pārstāvēs Jūsu intereses valsts un pašvaldību iestādēs.

Uzturēšanās atļaujas saņemšana Latvijā