Juridiskie pakalpojumi Latvijā

 

Juridiskais birojs LM LAW OFFICE sniedz juridiskos pakalpojumus Latvijā gan vietējiem klientiem, gan arī ārvalstu klientiem. Mūsu biroja sniegtie juridiskie pakalpojumi ir saistīti ar dažādu sfēru tiesisko regulējumu. Civiltiesību juridiskie pakalpojumi ietver līgumu sagatavošanu (īre, noma, ķīla, dāvinājums, uzņēmuma u.c. veida līgumi), nekustamo īpašumu jautājumu risināšana (pirkšana/pārdošana, sadale, kopīpašumu jautājumu risināšana u.c.), ģimenes tiesību jautājumu risināšana (adopcija, šķiršanās, uzturlīdzekļi u.c.), mantojuma jautājumu kārtošana, pārstāvība valsts un pašvaldības iestādēs, tiesā; komerctiesību jautājumu risināšana (uzņēmuma dibināšana, izmaiņas uzņēmuma sastāvā, filiāles, pārstāvniecības reģistrācija) u.c. Izglītība, pieredze un zināšanas ir biroja darbības pamatā. Sadarbības partneri nodrošina juridiskās palīdzības sniegšanu arī Krievijā, Turcijā, Indijā, Vācijā un Šveicē. Juridiskais birojs nodrošina šādus pakalpojumus:

Administratīvās tiesības:

Mēs aktīvi sekojam līdzi jaunākajām aktualitātēm un tiesu praksei šajā jomā. Tas ļauj mums veiksmīgi izmantot likumā noteiktos tiesību aizsardzības līdzekļus klientu interešu pārstāvēšanā attiecībās ar valsts un pašvaldības iestādēm. Juridiskā palīdzība ietver:

 • juridisko dokumentu sagatavošanu;
 • pārstāvību administratīvajā procesā valsts un pašvaldības iestādēs;
 • iestāžu lēmumu apstrīdēšanu;
 • pārstāvību administratīvajā tiesā un tiesas nolēmumu pārsūdzēšanā.

 

Būvniecība tiesības:

Veicam apbūvējamo zemes gabalu juridisko izpēti, iecerētās apbūves atbilstības izvērtēšanu pašvaldību izdotajiem apbūves noteikumiem, sagatavojam būvniecības līgumus, veicam klientu interešu pārstāvību pārrunās, gan tiesā. Juridiskā palīdzība ietver:

 • juridisko dokumentu sagatavošana;
 • būvniecības līguma pārrunu vešana un attiecīgo līgumu izstrāde;
 • nepieciešamo atļauju saņemšanu;
 • būvniecības un projektēšanas līgumu strīdus;
 • strīdu risināšanu.

 

Darba tiesības:

Pieredze un zināšanas ir palīdzējušas mums sekmīgi pārstāvēt savu klientu intereses vairākos individuālos un darba strīdos tiesās. Biroja juristiem ir ilgstoša pieredze darba tiesību jautājumos, apkalpojot uzņēmumus Latvijā. Juridiskā palīdzība ietver:

 • konsultācijas par darba tiesiskajām attiecībām, to uzsākšanu vai pārtraukšanu;
 • darba līgumu un citas juridiskās dokumentācijas sagatavošanu;
 • konsultācijas un darba līgumu izvērtēšanu, darba līgumu sagatavošanu;
 • pārstāvību darba strīdu risināšanā tiesās.

 

Darījumi un līgumi:

Klienta veiksme visnotaļ ir atkarīga no darījumiem, kurus tie noslēguši, tādēļ piedāvājam klientiem iedziļināties visos darījumos, kurus tie slēdz. Spēsim ikvienam darījumam piemeklēt labāko risinājumu. Pēc klientu lūguma mēs izstrādājam arī tipveida līguma projektus, kas noderēs relatīvi vienkāršu lietu kārtošanai. Palīdzam klientam apzināt līguma vājās un stiprās puses, kas pasargā klientus no nepatīkamiem pārsteigumiem.

Ģimenes tiesības:

Ģimene ir sabiedrības un valsts pamats, tādēļ vienmēr iestājamies par ģimeni. Uzņēmums ir palīdzējis ģimenēm rast piemērotāko risinājumu sarežģītu situāciju risināšanā. Biroja juristiem ir pieredze adopcijas kārtošanā Latvijā, adopcija ir noslēgusies ar pozitīvu iznākumu ģimenei. Birojs palīdz kārtot mantojuma lietas u.c. Juridiskā palīdzība ietver:

 • konsultācijas par ģimenes tiesiskajām attiecībām;
 • pieteikuma, kā arī vienošanās par mantas sadali, bērna aizgādības un saskarsmes tiesībām, sagatavošana laulības šķiršanai pie zvērināta notāra;
 • prasības pieteikuma sagatavošana laulības šķiršanai tiesā;
 • laulības līguma sagatavošana;
 • konsultācijas par saskarsmes un aizgādības tiesībām ar bērniem
 • mantojumu lietu kārtošanu;
 • adopcijas lietu kārtošana;
 • tiesvedību.

 

Nekustamais īpašums:

Viena no mūsu specializācijas jomām ir darījumi ar nekustamajiem īpašumiem, kuru ietvaros mēs sniedzam palīdzību nepieciešamo līgumu sagatavošanā (pirkuma-pārdevuma, nomas/īres, apsaimniekošanas u.c.), to reģistrēšana zemesgrāmatā, konsultāciju sniegšana, risinām sarežģītas nekustamā īpašuma lietas (kopīpašnieki, apgrūtinājumi, īpašuma sadale u.c.). Veicam īpašuma izpēti pirms iegādes, pārstāvam klientu darījumos līdz darījuma apstiprināšanai un īpašuma tiesību maiņai. Veicam iegādāto nekustamo īpašumu uzraudzību, apsaimniekošanu. Biroja juristiem ir plaša pieredze, veicot rūpīgu darījuma analīzi un sniedzot juridiskās konsultācijas, jebkāda veida darījumos ar nekustamo īpašumu. Mūsu juristi izskatīs dokumentus vai sagatavos nepieciešamo dokumentāciju darījuma noformēšanai. Juridiskā palīdzība ietver:

 • Juridiskas konsultācijas darījumos ar nekustamo īpašumu;
 • juristi sniegs juridiskās konsultācijas un palīdzēs noformēt dokumentus saistībā ar dažādu formu nekustamā īpašuma darījumiem:
 • nekustamo īpašumu iegāde un atsavināšana;
 • nekustamo īpašumu sadalīšana un apvienošana;
 • noma un īre;
 • darījumu ar nekustamo īpašumu uzraudzība;
 • imigrācijas jautājumi – termiņuzturēšanās atļaujas, vīzas;
 • sarežģītu nekustamā īpašumu lietu risināšanu – apgrūtinājumi (ķīlas, hipotēkas, servitūti), kopīpašuma jautājumu risināšana, mantojumu lietu kārtošana saistībā ar nekustamo īpašumu;
 • strīdu risināšana pirmstiesas ceļā un tiesā.

 

Nekustamā īpašuma pirkšana:

Birojs piedāvā piemeklēt atbilstošu nekustamo īpašumu:

 • Piemeklēsim tieši Jums atbilstošu nekustamo īpašumu.
 • Iepazīsimies ar Jūsu izvirzītajiem kritērijiem, vēlmēm un iespējām.
 • Organizēsim Jūsu izvēlēto nekustamo īpašumu apskates un tikšanās ar to īpašniekiem.
 • Veiksim Jums interesējošā nekustamā īpašuma faktisko analīzi un pārbaudi.
 • Pārstāvēsim Jūs un Jūsu intereses attiecībās ar nekustamā īpašuma pārdevēju (vai iznomātāju u.tml.).
 • Vienosimies par darījuma noteikumiem un kārtību, īpaši gadījumos, kad nekustamais īpašums ir apgrūtināts vai ieķīlāts.
 • Organizēsim un koordinēsim visus, darījuma noslēgšanai nepieciešamos, procesus.
 • Pārstāvēsim Jūs attiecībās ar visām darījuma noslēgšanai nepieciešamajām iestādēm, institūcijām, amatpersonām.

 

Nekustamā īpašuma pārdošana:
 • Veiksim Jūsu nekustamā īpašuma apsekošanu un noteiksim tā optimālo realizācijas vērtību.
 • Iepazīsimies ar Jūsu uzstādītajiem noteikumiem, nosacījumiem un kārtību.
 • Kopā ar Jums izstrādāsim Jūsu nekustamā īpašuma realizācijas un reklāmas plānu.
 • Pārstāvēsim Jūs un Jūsu intereses attiecībās ar visiem potenciālajiem nekustamā īpašuma pircējiem.
 • Iepazīsimies un izvērtēsim potenciālo pircēju faktiskās iespējas iegādāties Jūsu nekustamo īpašumu.
 • Organizēsim un koordinēsim visus darījuma noslēgšanai nepieciešamos procesus.
 • Pārstāvēsim Jūs attiecībās ar visām darījuma noslēgšanai nepieciešamajām iestādēm, institūcijām, amatpersonām.

 

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana:

Birojs palīdzēs pārvaldīt un uzlabot Jūsu nekustamo īpašumu, ar mērķi nodrošināt Jums pēc iespējas lielāku peļņu, vienlaicīgi ietaupot Jūsu laiku. Juridiskā palīdzība ietver:

 • izīrējam/iznomājam nekustamo īpašumu, veicot laba potenciālā īrnieka piemeklēšanu;
 • nodrošinām detalizēta īres līguma noslēgšanu, lai maksimāli aizsargātu Jūsu intereses;
 • monitorējam noslēgtā līguma izpildi;
 • veicam komunālo maksājumu apmaksu;
 • apsekojam nekustamo īpašumu, kā arī organizējam sīkos remontdarbus;
 • sagatavojam ikmēneša ieņēmumu/izdevumu un veikto darbu atskaites;
 • nepieciešamības gadījumā organizējam īpašuma uzkopšanu;
 • nodrošinām īpašuma apdrošināšanu;
 • iesniedzam ikgadējās deklarācijas par īpašnieka gūtajiem īres maksas ienākumiem.

 

Imigrācijas tiesības:

Šodienas apstākļos migrācijas politikai ir nozīmīga loma, tādēļ mēs sniedzam konsultācijas vietējiem un ārvalstu klientiem, kas vēlas uzsākt komercdarbību Latvijā vai tiem, kas jau ir nodarbināti. Piedāvājam juridisko palīdzību vīzu, uzturēšanas un darba atļauju noformēšanā kompāniju darbiniekiem un amatpersonām. Juridiskā palīdzība ietver arī:

 • juridisko dokumentu sagatavošana;
 • konsultācijas par imigrācijas tiesību spēkā esošajām tiesību normām;
 • visu nepieciešamo dokumentu sagatavošana Pilsonības un Migrācijas Lietu pārvaldei;
 • klientu pārstāvēšana valsts un/vai pašvaldību institūcijās;
 • pārstāvība tiesās.

 

Juridiskas personas darba organizācijas izstrāde:

Birojam ir pieredze uzņēmuma darba organizācijas izveidē, tas ir sakārtojis uzņēmuma lietvedības sistēmu, ieviešot vienotu dokumentu aprites sistēmu, palīdzējis izveidot elektronisko dokumentu katalogu, izstrādājis dažādus iekšējos normatīvos aktus u.c.:

 • lietvedības sistēmas izveide, organizācija;
 • nomenklatūras izstrāde;
 • iekšējo kārtību izstrāde un darbinieku iepazīstināšana;
 • dokumentu aprites sistēmas izveide u.c.

 

Parādu atgūšana:

Mēs palīdzam atgūt parādus pirmstiesas procesā, gan arī tiesas procesā. Juridiskā palīdzība ietver:

 • juridisko dokumentu sagatavošanu;
 • pārrunas ar parādniekiem;
 • prasības pieteikumu sagatavošanu;
 • nolēmumu pārsūdzēšanu;
 • tiesvedību.

 

Komerctiesības:

Komerctiesību prakse iekļauj visa veida komerctiesību jautājumus, sākot no juridiskām konsultācijām par komercdarbības formas un vadības struktūras izvēli, sabiedrību reģistrāciju, dokumentu kārtošanu, akcionāru/dalībnieku tiesību noteikšanu. Juridiskā palīdzība ietver arī:

 • juridisko dokumentu sagatavošanu;
 • sabiedrību reorganizāciju;
 • visus komersanta reģistrācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu;
 • parādu piedziņu;
 • tiesvedību.

 

Komercdarbība brīvostā:

Mums ir pieredze klienta apkalpošanā, kura darbība norit brīvostā saskaņā ar ostas reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Apkalpojam uzņēmumus, kuri veic stividoru darbības Rīgas brīvostas teritorija. Juridiskā palīdzība ietver:

 • juridisko dokumentu sagatavošanu;
 • dokumentu sagatavošana licencētas komercdarbības statusa iegūšanai;
 • dokumentu sagatavošana brīvās zonas režīma iegūšanai;
 • palīdzību stividora darbības jautājumos – kravu pārkraušanā, glabāšanā, kravu apdrošināšanas jautājumos, kuģu dīkstāve, stividoru līgumi;
 • tiesvedību.

 

Starptautiskā tirdzniecība un transports:

Birojs sniedz konsultācijas starptautisko komerciālo attiecību veidošanā, tajā skaitā līgumu sastādīšanā, muitas jautājumos, par preču uzglabāšanu. Birojs sniedz konsultācijas arī preču pārvadāšanas jautājumos, pretenziju iesniegšanā.

Tiesvedība:

Pārstāvam klientu dažāda veida strīdos – gan pirmstiesas procesā, gan visās tiesu instancēs (pirmā instance, apelācija, kasācija). Izlīguma sarunu vešanu, vienošanās projektu sastādīšanu, prasības pieteikumu, apelācijas un kasācijas sūdzību, iesniegumu un lūgumu sastādīšanu, procesuālo dokumentu iesniegšanu, lai aizstāvētu klientu intereses gan parastās piekritības tiesā, gan šķīrējtiesā un tiesas nolēmumu izpildes stadijā.

Jūsu vārds, uzvārds:

Tālruņa numurs:

Jūsu e-pasts:

Īss problēmas apraksts:

Vēlamais konsultācijas datums: