Juridiskie pakalpojumi

 

Juridiskais birojs LM LAW OFFICE sniedz juridiskos pakalpojumus Latvijā gan vietējiem klientiem, gan arī ārvalstu klientiem. Mūsu biroja sniegtie juridiskie pakalpojumi ir saistīti ar dažādu sfēru tiesisko regulējumu. Civiltiesību juridiskie pakalpojumi ietver līgumu sagatavošanu (īre, noma, ķīla, dāvinājums, uzņēmuma u.c. veida līgumi), nekustamo īpašumu jautājumu risināšana (pirkšana/pārdošana, sadale, kopīpašumu jautājumu risināšana u.c.), ģimenes tiesību jautājumu risināšana (adopcija, šķiršanās, uzturlīdzekļi u.c.), mantojuma jautājumu kārtošana, pārstāvība valsts un pašvaldības iestādēs, tiesā; komerctiesību jautājumu risināšana (uzņēmuma dibināšana, izmaiņas uzņēmuma sastāvā, filiāles, pārstāvniecības reģistrācija) u.c. Izglītība, pieredze un zināšanas ir biroja darbības pamatā. Sadarbības partneri nodrošina juridiskās palīdzības sniegšanu arī Krievijā, Turcijā, Indijā, Vācijā un Šveicē.

Juridisko pakalpojumu izmaksas:

Pusēm vienojoties var noteikt:

  1. Stundu likmi – 50 – 80EUR/h.
  2. Fiksēto likmi, Pusēm vienojoties.
  3. Mēneša maksu par sniegtajiem juridiskajiem pakalpojumiem.

 

 

Jūsu vārds, uzvārds:

Tālruņa numurs:

Jūsu e-pasts:

Īss problēmas apraksts:

Vēlamais konsultācijas datums: