Dienas Bizness 2016.gada 1.novembrī

E-KOMERCIJA

Juridiskā biroja LM LAW OFFICE juriste Līga Mačuka norāda, ka e-komercijas (elektroniskā komercijas) nozīme mūsdienās ir ievērojami pieaugusi, cilvēki aizvien biežāk iepērkas gan Latvijas, gan ārvalstu interneta veikalos. Iegādājoties preci vai pakalpojumu kādā no interneta veikaliem, tiek slēgts distances līgums. Distances līguma slēgšanas brīdī puses vienlaicīgi nesatiekas, to parasti slēdz par maksu, izmantojot elektroniskus līdzekļus, un pēc pakalpojuma saņēmēja individuāla pieprasījuma. Distances pakalpojumi ietver preču un pakalpojumu elektronisku tirdzniecību. Gan Latvijā, gan citās Eiropas Savienības valstīs šajā jomā pastāv speciāls normatīvo aktu regulējums, kas attiecas uz distances līgumam izvirzāmajām prasībām.

Līga Mačuka norāda, lai uzsāktu savu komercdarbību kādā no e-komercijas platformām, piemēram, etsy, ir jāsāk ar to, ka:

  1. Pirmkārt, ir jāizvēlas pareizā uzņēmējdarbības juridiskā forma Latvijā un tā ir jāreģistrē.

Latvijā populārākais ir dibināt kapitālsabiedrību (SIA vai AS) vai pašnodarbinātā statusa iegūšana. Dibinot SIA vai AS, jāatceras, ka būs papildus izmaksas saistībā ar uzņēmuma dibināšanu, pamatkapitāla samaksu. Dibinot SIA, pamatkapitālā būs jāiegulda 2 800 EUR vai var dibināt mikrouzņēmumu, kur pamatkapitāls ir zemāks, kā norādīts SIA gadījumā (tas var būt arī 1EUR). Dibinot AS, pamatkapitālā jāiemaksā ne mazāk kā 35 000EUR. Turklāt valde abās kapitālsabiedrības formās atbild ar savu mantu par uzņēmuma nodokļa saistībām. Pašnodarbinātā statusu visbiežāk izvēlās cilvēki, kuri nodarbina tikai sevi. Reģistrēšanās pašnodarbinātā statusa saņemšanai Valsts ieņēmuma dienestā ir vienkārša un sākuma kapitāls nav nepieciešams. Ja fiziska persona reģistrēsies kā pašnodarbinātais saimnieciskās darbības veicējs, nodokļu nomaksa un citi jautājumi, ko parasti kārto darba devējs, būs tikai pašas fiziskas personas atbildība, turklāt par savas darbības rezultātiem būs jāatbild ar visu savu mantu.

  1. Otrkārt, jāsaprot attiecināmie normatīvie akti.

Etsy ir starptautiska e-komercijas platforma, tādēļ uz tās lietošanu ir attiecināmi starptautiskie normatīvie akti. Ja komersants ir reģistrēts Latvijā, tad uz to attieksies gan Latvijas normatīvie akti, gan arī Eiropas Savienības normatīvais regulējums attiecībā uz distances līgumiem un patērētāju tiesību aizsardzību. Piemēram, komersants darbojas e-komercijas etsy platformā un pārdod Latvijā ražotas mēbeles. Attiecībā uz mēbeļu ražošanu Latvijā komersantam būs jāievēro Latvijas normatīvo aktu prasības mēbeļu ražošanai (atļaujas, nodokļa maksājumi iepērkot materiālus, uzņēmuma reģistrācija u.c.). Brīdī, kad komersants Latvijā ražoto mēbeli pārdod kādam citam Eiropas Savienības pilsonim, tad uz Latvijas komersantu attieksies Eiropas Savienības regulējums par patērētāju tiesību aizsardzību un distances līgumiem. Tas attieksies uz tādiem jautājumiem, kā preces maiņa, garantija u.t.t. Turklāt jāievēro arī Etsy lietošanas noteikumi.

     3.  Treškārt, ir jāsaprot attiecināmie nodokļu maksājumi etsy platformas lietošanas gadījumā

Komersants darbojoties e-komercijas etsy platformā, ir atbildīgs par visiem nodokļu maksājumiem, kas ir attiecināmi komersanta reģistrācijas valstī. Ja komersants ir reģistrēts Latvijā, tad uz komersantu attieksies Latvijas normatīvo aktu prasības attiecībā uz nodokļu maksāšanu. Uz iepriekš apskatītajām uzņēmējdarbības formām (SIA, AS, pašnodarbinātais) attieksies šādi nodokļu maksājumi: SIA un AS gadījumā būs jāmaksā visi likumdošanā paredzētie nodokļi – uzņēmuma ienākuma nodoklis, sociālie nodokļi, PVN (ja ir PVN maksātājs) u.t.t. Mikrouzņēmuma gadījumā komersantam jāmaksā 9% no visiem ienākumiem, citi nodokļi nav jāmaksā. Savukārt pašnodarbināta persona var izvēlēties sev piemērotāko nodokļu nomaksas veidu – maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli, mikrouzņēmuma nodokli, patentmaksu vai PVN.

  1. Ceturtkārt, jāsaprot citi piemērojamie maksājumi etsy platformas lietošanas gadījumā.

Etsy platforma saskaņā ar Etsy lietošanas nosacījumiem piemēro maksu par produkta izvietošanu etsy platformā 0,20$ par katru pārdošanai nodoto vienību, ietur pārskaitījumu maksājumus 3,5% no norādītās pārdošanas summas, ietur reklāmas maksājumus u.c.

Iepriekš norādītās prasības juriste Līga Mačuka norāda kā svarīgākās, kuras ir jāizvērtē pirms komercdarbības uzsākšanas e-komercijas platformā etsy vai kādā citā platformā. Protams, komersantam ir jāsaprot arī citi Etsy vai citas platformas lietošanas nosacījumi, piemēram, intelektuālā īpašuma tiesību izmantošana, aizsardzība, reklāmas nosacījumi, piegādes nosacījumi u.c.

Juridiskais birojs LM LAW OFFICE sniegs Jums konsultācijas pareizās uzņēmējdarbības formas izvēlē, darbojoties e-komercijas platformās, sniegs nodokļu konsultācijas, kā arī pārstāvēs Jūsu intereses ar trešajām personām.

E-komercija